Át-lát về Giống Tỏi > Tỏi cọng cứng > Tỏi Zabok

Tỏi Zabok

Hình ảnh tỏi Tỏi Zabok (Zabočki)

Tỏi Zabok

Tỏi Zabok

Tên địa phương Zabočki

Các tép trên một củ 6

Trọng lượng
Trọng lượng củ 40 g
Trọng lượng tép 4-6 g
Trọng lượng tép đơn - g
Trọng lượng 10 củ - g

Quốc gia xuất xứ Croatia

Xếp loại Tỏi Croatia

Tỏi để bán

Tỏi ZabokTỏi để trồngTỏi để ăn
1 củ48000 ₫-
1 tép--
Khóm củ 50 g48000 ₫-
1 củ tỏi một tép (tỏi cơ đơn)--
1 kg tỏi củ480000 ₫-
1 kg khóm tỏi củ240000 ₫-

Mua ngay!

Thư viện Hình ảnh Tỏi

Hình ảnh tỏi Tỏi Zabok
Tỏi Zabok
Hình ảnh tỏi Tỏi Zabok
Tỏi Zabok

Đăng ký danh sách mail

Địa chỉ email của bạn:
Quốc gia
Ngôn ngữ

Copyright © 2015–2018 Át-lát về Giống Tỏi Danh sách các giống tỏi
Follow us on Facebook
Cập nhật mới nhất: 09. tháng tám 2018