Át-lát về Giống Tỏi > Tỏi cọng mềm > Tỏi Vessalico

Tỏi Vessalico Facebook Twitter LinkedIn

Hình ảnh tỏi Tỏi Vessalico (Aglio di Vessalico)

Tỏi Vessalico

Tỏi Vessalico

Tên địa phương Aglio di Vessalico

Các tép trên một củ 10

Trọng lượng
Trọng lượng củ 55-93 g
Trọng lượng tép 4,2 g
Trọng lượng tép đơn 8-10-15 g
Trọng lượng 10 củ 0,25-0,75; 0,46 g

Quốc gia xuất xứ Ý

Xếp loại Tỏi Ý

Tỏi để bán

Tỏi VessalicoTỏi để trồngTỏi để ăn
1 củ48000 ₫-
1 tép--
Khóm củ 50 g--
1 củ tỏi một tép (tỏi cơ đơn)--
1 kg tỏi củ--
1 kg khóm tỏi củ--

Mua ngay!

Thư viện Hình ảnh Tỏi

Hình ảnh tỏi Tỏi Vessalico
Tỏi Vessalico
Hình ảnh tỏi Tỏi Vessalico
Tỏi Vessalico
Hình ảnh tỏi Tỏi Vessalico
Tỏi Vessalico
Hình ảnh tỏi Tỏi Vessalico
Tỏi Vessalico
Hình ảnh tỏi Tỏi Vessalico
Tỏi Vessalico
Hình ảnh tỏi Tỏi Vessalico
Tỏi Vessalico

Đăng ký danh sách mail

Địa chỉ email của bạn:
Quốc gia
Ngôn ngữ


Copyright © 2015–2019 Át-lát về Giống Tỏi Danh sách các giống tỏi
Cập nhật mới nhất: 08. tháng mười hai 2018