Át-lát về Giống Tỏi > Tỏi cọng mềm > Tỏi Vessalico

Tỏi Vessalico

Hình ảnh tỏi Tỏi Vessalico (Aglio di Vessalico)

Tỏi Vessalico

Tỏi Vessalico

Tên địa phương Aglio di Vessalico

Các tép trên một củ 10

Trọng lượng
Trọng lượng củ 55-93 g
Trọng lượng tép 4,2 g
Trọng lượng tép đơn 8-10-15 g
Trọng lượng 10 củ 0,25-0,75; 0,46 g

Quốc gia xuất xứ Ý

Xếp loại Tỏi Ý

Thư viện Hình ảnh Tỏi

Hình ảnh tỏi Tỏi Vessalico
Tỏi Vessalico
Hình ảnh tỏi Tỏi Vessalico
Tỏi Vessalico
Hình ảnh tỏi Tỏi Vessalico
Tỏi Vessalico
Hình ảnh tỏi Tỏi Vessalico
Tỏi Vessalico
Hình ảnh tỏi Tỏi Vessalico
Tỏi Vessalico
Hình ảnh tỏi Tỏi Vessalico
Tỏi Vessalico

Đăng ký danh sách mail

Địa chỉ email của bạn:
Quốc gia
Ngôn ngữ

Copyright © 2015–2018 Át-lát về Giống Tỏi Danh sách các giống tỏi
Follow us on Facebook
Cập nhật mới nhất: 03. tháng mười 2018