Át-lát về Giống Tỏi > Tỏi cọng cứng > Tỏi Vekan

Tỏi Vekan

Hình ảnh tỏi Tỏi Vekan (Vekan)

Tỏi Vekan

Tỏi Vekan

Tên địa phương Vekan

Các tép trên một củ 8-12

Trọng lượng
Trọng lượng củ 50 g
Trọng lượng tép 4-9,5 g
Trọng lượng tép đơn - g
Trọng lượng 10 củ - g

Quốc gia xuất xứ Séc

Xếp loại Tỏi Séc

Thư viện Hình ảnh Tỏi

Hình ảnh tỏi Tỏi Vekan
Tỏi Vekan
Hình ảnh tỏi Tỏi Vekan
Tỏi Vekan

Đăng ký danh sách mail

Địa chỉ email của bạn:
Quốc gia
Ngôn ngữ

Copyright © 2015–2018 Át-lát về Giống Tỏi Danh sách các giống tỏi
Follow us on Facebook
Cập nhật mới nhất: 03. tháng mười 2018