Át-lát về Giống Tỏi > Tỏi cọng cứng > Tỏi Tristan

Tỏi Tristan Facebook Twitter LinkedIn

Hình ảnh tỏi Tỏi Tristan (Tristan)

Tỏi Tristan

Tỏi Tristan

Tên địa phương Tristan

Các tép trên một củ 6-8

Trọng lượng
Trọng lượng củ 45-50 g
Trọng lượng tép 4,5-7,6 g
Trọng lượng tép đơn - g
Trọng lượng 10 củ - g

Quốc gia xuất xứ Séc

Xếp loại Tỏi Séc

Tỏi để bán

Tỏi TristanTỏi để trồngTỏi để ăn
1 củ48000 ₫-
1 tép--
Khóm củ 50 g96000 ₫-
1 củ tỏi một tép (tỏi cơ đơn)--
1 kg tỏi củ--
1 kg khóm tỏi củ--

Mua ngay!

Thư viện Hình ảnh Tỏi

Hình ảnh tỏi Tỏi Tristan
Tỏi Tristan

Đăng ký danh sách mail

Địa chỉ email của bạn:
Quốc gia
Ngôn ngữ


Copyright © 2015–2019 Át-lát về Giống Tỏi Danh sách các giống tỏi
Cập nhật mới nhất: 08. tháng mười hai 2018