Át-lát về Giống Tỏi > Tỏi cọng mềm > Tỏi Tím Cadours

Tỏi Tím Cadours

Hình ảnh tỏi Tỏi Tím Cadours (Violet de Cadours)

Tỏi Tím Cadours

Tỏi Tím Cadours

Tên địa phương Violet de Cadours

Các tép trên một củ 12

Trọng lượng
Trọng lượng củ 33-43-50 g
Trọng lượng tép - g
Trọng lượng tép đơn 10-20; 13-15 g
Trọng lượng 10 củ - g

Quốc gia xuất xứ Pháp

Xếp loại Tỏi Pháp

Thư viện Hình ảnh Tỏi

Hình ảnh tỏi Tỏi Tím Cadours
Tỏi Tím Cadours
Hình ảnh tỏi Tỏi Tím Cadours
Tỏi Tím Cadours
Hình ảnh tỏi Tỏi Tím Cadours
Tỏi Tím Cadours
Hình ảnh tỏi Tỏi Tím Cadours
Tỏi Tím Cadours
Hình ảnh tỏi Tỏi Tím Cadours
Tỏi Tím Cadours
Hình ảnh tỏi Tỏi Tím Cadours
Tỏi Tím Cadours

Đăng ký danh sách mail

Địa chỉ email của bạn:
Quốc gia
Ngôn ngữ

Copyright © 2015–2018 Át-lát về Giống Tỏi Danh sách các giống tỏi
Follow us on Facebook
Cập nhật mới nhất: 03. tháng mười 2018