Át-lát về Giống Tỏi > Tỏi cọng mềm > Tỏi Tím Cadours

Tỏi Tím Cadours Facebook Twitter LinkedIn

Hình ảnh tỏi Tỏi Tím Cadours (Violet de Cadours)

Tỏi Tím Cadours

Tỏi Tím Cadours

Tên địa phương Violet de Cadours

Các tép trên một củ 12

Trọng lượng
Trọng lượng củ 33-43-50 g
Trọng lượng tép - g
Trọng lượng tép đơn 10-20; 13-15 g
Trọng lượng 10 củ - g

Quốc gia xuất xứ Pháp

Xếp loại Tỏi Pháp

Tỏi để bán

Tỏi Tím CadoursTỏi để trồngTỏi để ăn
1 củ48000 ₫-
1 tép--
Khóm củ 50 g--
1 củ tỏi một tép (tỏi cơ đơn)--
1 kg tỏi củ--
1 kg khóm tỏi củ--

Mua ngay!

Thư viện Hình ảnh Tỏi

Hình ảnh tỏi Tỏi Tím Cadours
Tỏi Tím Cadours
Hình ảnh tỏi Tỏi Tím Cadours
Tỏi Tím Cadours
Hình ảnh tỏi Tỏi Tím Cadours
Tỏi Tím Cadours
Hình ảnh tỏi Tỏi Tím Cadours
Tỏi Tím Cadours
Hình ảnh tỏi Tỏi Tím Cadours
Tỏi Tím Cadours
Hình ảnh tỏi Tỏi Tím Cadours
Tỏi Tím Cadours

Đăng ký danh sách mail

Địa chỉ email của bạn:
Quốc gia
Ngôn ngữ


Copyright © 2015–2019 Át-lát về Giống Tỏi Danh sách các giống tỏi
Cập nhật mới nhất: 08. tháng mười hai 2018