Át-lát về Giống Tỏi > Tỏi cọng cứng > Tỏi tây Hà Lan

Tỏi tây Hà Lan Facebook Twitter LinkedIn

Hình ảnh tỏi Tỏi tây Hà Lan (-)

Tỏi tây Hà Lan

Tỏi tây Hà Lan

Tên địa phương -

Các tép trên một củ 9

Trọng lượng
Trọng lượng củ 55 g
Trọng lượng tép 7 g
Trọng lượng tép đơn - g
Trọng lượng 10 củ - g

Quốc gia xuất xứ Hà Lan

Xếp loại Tỏi cọng cứng

Tỏi để bán

Tỏi tây Hà LanTỏi để trồngTỏi để ăn
1 củ48000 ₫-
1 tép--
Khóm củ 50 g96000 ₫-
1 củ tỏi một tép (tỏi cơ đơn)--
1 kg tỏi củ--
1 kg khóm tỏi củ--

Mua ngay!

Thư viện Hình ảnh Tỏi

Hình ảnh tỏi Tỏi tây Hà Lan
Tỏi tây Hà Lan
Hình ảnh tỏi Tỏi tây Hà Lan
Tỏi tây Hà Lan
Hình ảnh tỏi Tỏi tây Hà Lan
Tỏi tây Hà Lan

Đăng ký danh sách mail

Địa chỉ email của bạn:
Quốc gia
Ngôn ngữ


Copyright © 2015–2019 Át-lát về Giống Tỏi Danh sách các giống tỏi
Cập nhật mới nhất: 08. tháng mười hai 2018