Át-lát về Giống Tỏi > Tỏi cọng cứng > Tỏi Rinkovec

Tỏi Rinkovec

Hình ảnh tỏi Tỏi Rinkovec (Rinkovečki)

Tỏi Rinkovec

Tỏi Rinkovec

Tên địa phương Rinkovečki

Các tép trên một củ 11

Trọng lượng
Trọng lượng củ 70-100 g
Trọng lượng tép 6-9 g
Trọng lượng tép đơn - g
Trọng lượng 10 củ - g

Quốc gia xuất xứ Croatia

Xếp loại Tỏi Croatia

Thư viện Hình ảnh Tỏi

Hình ảnh tỏi Tỏi Rinkovec
Tỏi Rinkovec
Hình ảnh tỏi Tỏi Rinkovec
Tỏi Rinkovec
Hình ảnh tỏi Tỏi Rinkovec
Tỏi Rinkovec
Hình ảnh tỏi Tỏi Rinkovec
Tỏi Rinkovec

Đăng ký danh sách mail

Địa chỉ email của bạn:
Quốc gia
Ngôn ngữ

Copyright © 2015–2018 Át-lát về Giống Tỏi Danh sách các giống tỏi
Follow us on Facebook
Cập nhật mới nhất: 03. tháng mười 2018