Át-lát về Giống Tỏi > Tỏi cọng cứng > Tỏi Ornak

Tỏi Ornak

Hình ảnh tỏi Tỏi Ornak (Ornak)

Tỏi Ornak

Tỏi Ornak

Tên địa phương Ornak

Các tép trên một củ 5

Trọng lượng
Trọng lượng củ 75-135 g
Trọng lượng tép 12-18 g
Trọng lượng tép đơn - g
Trọng lượng 10 củ 0,25 g

Quốc gia xuất xứ Ba Lan

Xếp loại Tỏi Balan

Tỏi để bán

Tỏi OrnakTỏi để trồngTỏi để ăn
1 củ48000 ₫-
1 tép--
Khóm củ 50 g48000 ₫-
1 củ tỏi một tép (tỏi cơ đơn)--
1 kg tỏi củ--
1 kg khóm tỏi củ240000 ₫-

Mua ngay!

Thư viện Hình ảnh Tỏi

Hình ảnh tỏi Tỏi Ornak
Tỏi Ornak
Hình ảnh tỏi Tỏi Ornak
Tỏi Ornak

Đăng ký danh sách mail

Địa chỉ email của bạn:
Quốc gia
Ngôn ngữ

Copyright © 2015–2018 Át-lát về Giống Tỏi Danh sách các giống tỏi
Follow us on Facebook
Cập nhật mới nhất: 09. tháng tám 2018