Át-lát về Giống Tỏi > Tỏi cọng cứng > Tỏi Orava II

Tỏi Orava II

Hình ảnh tỏi Tỏi Orava II (Oravský krajový II)

Tỏi Orava II

Tỏi Orava II

Tên địa phương Oravský krajový II

Các tép trên một củ 6

Trọng lượng
Trọng lượng củ 100-110 g
Trọng lượng tép 10-20 g
Trọng lượng tép đơn - g
Trọng lượng 10 củ 0,2-0,3 g

Quốc gia xuất xứ Slovakia

Xếp loại Tỏi cọng cứng

Thư viện Hình ảnh Tỏi

Hình ảnh tỏi Tỏi Orava II
Tỏi Orava II
Hình ảnh tỏi Tỏi Orava II
Tỏi Orava II
Hình ảnh tỏi Tỏi Orava II
Tỏi Orava II
Hình ảnh tỏi Tỏi Orava II
Tỏi Orava II
Hình ảnh tỏi Tỏi Orava II
Tỏi Orava II

Đăng ký danh sách mail

Địa chỉ email của bạn:
Quốc gia
Ngôn ngữ

Copyright © 2015–2018 Át-lát về Giống Tỏi Danh sách các giống tỏi
Follow us on Facebook
Cập nhật mới nhất: 03. tháng mười 2018