Át-lát về Giống Tỏi > Tỏi cọng cứng > Tỏi Orava II

Tỏi Orava II Facebook Twitter LinkedIn

Hình ảnh tỏi Tỏi Orava II (Oravský krajový II)

Tỏi Orava II

Tỏi Orava II

Tên địa phương Oravský krajový II

Các tép trên một củ 6

Trọng lượng
Trọng lượng củ 100-110 g
Trọng lượng tép 10-20 g
Trọng lượng tép đơn - g
Trọng lượng 10 củ 0,2-0,3 g

Quốc gia xuất xứ Slovakia

Xếp loại Tỏi cọng cứng

Tỏi để bán

Tỏi Orava IITỏi để trồngTỏi để ăn
1 củ48000 ₫-
1 tép--
Khóm củ 50 g96000 ₫-
1 củ tỏi một tép (tỏi cơ đơn)--
1 kg tỏi củ--
1 kg khóm tỏi củ--

Mua ngay!

Thư viện Hình ảnh Tỏi

Hình ảnh tỏi Tỏi Orava II
Tỏi Orava II
Hình ảnh tỏi Tỏi Orava II
Tỏi Orava II
Hình ảnh tỏi Tỏi Orava II
Tỏi Orava II
Hình ảnh tỏi Tỏi Orava II
Tỏi Orava II
Hình ảnh tỏi Tỏi Orava II
Tỏi Orava II

Đăng ký danh sách mail

Địa chỉ email của bạn:
Quốc gia
Ngôn ngữ


Copyright © 2015–2019 Át-lát về Giống Tỏi Danh sách các giống tỏi
Cập nhật mới nhất: 08. tháng mười hai 2018