Át-lát về Giống Tỏi > Tỏi cọng cứng > Tỏi Orava I

Tỏi Orava I

Hình ảnh tỏi Tỏi Orava I (Oravský krajový I)

Tỏi Orava I

Tỏi Orava I

Tên địa phương Oravský krajový I

Các tép trên một củ

Trọng lượng
Trọng lượng củ - g
Trọng lượng tép - g
Trọng lượng tép đơn - g
Trọng lượng 10 củ - g

Quốc gia xuất xứ Slovakia

Xếp loại Tỏi cọng cứng

Tỏi để bán

Tỏi Orava ITỏi để trồngTỏi để ăn
1 củ48000 ₫-
1 tép--
Khóm củ 50 g48000 ₫-
1 củ tỏi một tép (tỏi cơ đơn)--
1 kg tỏi củ--
1 kg khóm tỏi củ240000 ₫-

Mua ngay!

Thư viện Hình ảnh Tỏi

Hình ảnh tỏi Tỏi Orava I
Tỏi Orava I
Hình ảnh tỏi Tỏi Orava I
Tỏi Orava I

Đăng ký danh sách mail

Địa chỉ email của bạn:
Quốc gia
Ngôn ngữ

Copyright © 2015–2018 Át-lát về Giống Tỏi Danh sách các giống tỏi
Follow us on Facebook
Cập nhật mới nhất: 09. tháng tám 2018