Át-lát về Giống Tỏi > Tỏi cọng mềm > Tỏi Opuzen

Tỏi Opuzen

Hình ảnh tỏi Tỏi Opuzen (Opuzenski)

Tỏi Opuzen

Tỏi Opuzen

Tên địa phương Opuzenski

Các tép trên một củ 15-23

Trọng lượng
Trọng lượng củ 52-62 g
Trọng lượng tép 8-9 g
Trọng lượng tép đơn - g
Trọng lượng 10 củ - g

Quốc gia xuất xứ Croatia

Xếp loại Tỏi Croatia

Thư viện Hình ảnh Tỏi

Hình ảnh tỏi Tỏi Opuzen
Tỏi Opuzen
Hình ảnh tỏi Tỏi Opuzen
Tỏi Opuzen

Đăng ký danh sách mail

Địa chỉ email của bạn:
Quốc gia
Ngôn ngữ

Copyright © 2015–2018 Át-lát về Giống Tỏi Danh sách các giống tỏi
Follow us on Facebook
Cập nhật mới nhất: 03. tháng mười 2018