Át-lát về Giống Tỏi > Tỏi cọng cứng > Tỏi Nga

Tỏi Nga

Hình ảnh tỏi Tỏi Nga (-)

Tỏi Nga

Tỏi Nga

Tên địa phương -

Các tép trên một củ 8

Trọng lượng
Trọng lượng củ 85-95 g
Trọng lượng tép 9-12 g
Trọng lượng tép đơn - g
Trọng lượng 10 củ 0,5 g

Quốc gia xuất xứ Nga

Xếp loại Tỏi cọng cứng

Thư viện Hình ảnh Tỏi

Hình ảnh tỏi Tỏi Nga
Tỏi Nga
Hình ảnh tỏi Tỏi Nga
Tỏi Nga
Hình ảnh tỏi Tỏi Nga
Tỏi Nga

Đăng ký danh sách mail

Địa chỉ email của bạn:
Quốc gia
Ngôn ngữ

Copyright © 2015–2018 Át-lát về Giống Tỏi Danh sách các giống tỏi
Follow us on Facebook
Cập nhật mới nhất: 03. tháng mười 2018