Át-lát về Giống Tỏi > Tỏi cọng cứng > Tỏi Mirejovice

Tỏi Mirejovice

Hình ảnh tỏi Tỏi Mirejovice (Miřejovický)

Tỏi Mirejovice

Tỏi Mirejovice

Tên địa phương Miřejovický

Các tép trên một củ 6-9

Trọng lượng
Trọng lượng củ 35-40 g
Trọng lượng tép 5,5 g
Trọng lượng tép đơn - g
Trọng lượng 10 củ 5,8 g

Quốc gia xuất xứ Séc

Xếp loại Tỏi Séc

Thư viện Hình ảnh Tỏi

Hình ảnh tỏi Tỏi Mirejovice
Tỏi Mirejovice
Hình ảnh tỏi Tỏi Mirejovice
Tỏi Mirejovice
Hình ảnh tỏi Tỏi Mirejovice
Tỏi Mirejovice
Hình ảnh tỏi Tỏi Mirejovice
Tỏi Mirejovice

Đăng ký danh sách mail

Địa chỉ email của bạn:
Quốc gia
Ngôn ngữ

Copyright © 2015–2018 Át-lát về Giống Tỏi Danh sách các giống tỏi
Follow us on Facebook
Cập nhật mới nhất: 03. tháng mười 2018