Át-lát về Giống Tỏi > Tỏi cọng cứng > Tỏi Mirejovice

Tỏi Mirejovice Facebook Twitter LinkedIn

Hình ảnh tỏi Tỏi Mirejovice (Miřejovický)

Tỏi Mirejovice

Tỏi Mirejovice

Tên địa phương Miřejovický

Các tép trên một củ 6-9

Trọng lượng
Trọng lượng củ 35-40 g
Trọng lượng tép 5,5 g
Trọng lượng tép đơn - g
Trọng lượng 10 củ 5,8 g

Quốc gia xuất xứ Séc

Xếp loại Tỏi Séc

Tỏi để bán

Tỏi MirejoviceTỏi để trồngTỏi để ăn
1 củ48000 ₫-
1 tép--
Khóm củ 50 g96000 ₫-
1 củ tỏi một tép (tỏi cơ đơn)--
1 kg tỏi củ--
1 kg khóm tỏi củ--

Mua ngay!

Thư viện Hình ảnh Tỏi

Hình ảnh tỏi Tỏi Mirejovice
Tỏi Mirejovice
Hình ảnh tỏi Tỏi Mirejovice
Tỏi Mirejovice
Hình ảnh tỏi Tỏi Mirejovice
Tỏi Mirejovice
Hình ảnh tỏi Tỏi Mirejovice
Tỏi Mirejovice

Đăng ký danh sách mail

Địa chỉ email của bạn:
Quốc gia
Ngôn ngữ


Copyright © 2015–2019 Át-lát về Giống Tỏi Danh sách các giống tỏi
Cập nhật mới nhất: 08. tháng mười hai 2018