Át-lát về Giống Tỏi > Tỏi cọng mềm > Tỏi Malkenes

Tỏi Malkenes

Hình ảnh tỏi Tỏi Malkenes (Malkenes)

Tỏi Malkenes

Tỏi Malkenes

Tên địa phương Malkenes

Các tép trên một củ 9-12

Trọng lượng
Trọng lượng củ 70-100 g
Trọng lượng tép 6-10 g
Trọng lượng tép đơn - g
Trọng lượng 10 củ - g

Quốc gia xuất xứ Na Uy

Xếp loại Tỏi cọng mềm

Thư viện Hình ảnh Tỏi

Hình ảnh tỏi Tỏi Malkenes
Tỏi Malkenes
Hình ảnh tỏi Tỏi Malkenes
Tỏi Malkenes
Hình ảnh tỏi Tỏi Malkenes
Tỏi Malkenes
Hình ảnh tỏi Tỏi Malkenes
Tỏi Malkenes

Đăng ký danh sách mail

Địa chỉ email của bạn:
Quốc gia
Ngôn ngữ

Copyright © 2015–2018 Át-lát về Giống Tỏi Danh sách các giống tỏi
Follow us on Facebook
Cập nhật mới nhất: 03. tháng mười 2018