Át-lát về Giống Tỏi > Tỏi cọng mềm > Tỏi Lukan

Tỏi Lukan Facebook Twitter LinkedIn

Hình ảnh tỏi Tỏi Lukan (Lukan)

Tỏi Lukan

Tỏi Lukan

Tên địa phương Lukan

Các tép trên một củ 8-17

Trọng lượng
Trọng lượng củ 26-30 g
Trọng lượng tép 1,5 g
Trọng lượng tép đơn - g
Trọng lượng 10 củ - g

Quốc gia xuất xứ Séc

Xếp loại Tỏi Séc

Tỏi để bán

Tỏi LukanTỏi để trồngTỏi để ăn
1 củ48000 ₫-
1 tép--
Khóm củ 50 g--
1 củ tỏi một tép (tỏi cơ đơn)--
1 kg tỏi củ--
1 kg khóm tỏi củ--

Mua ngay!

Thư viện Hình ảnh Tỏi

Hình ảnh tỏi Tỏi Lukan
Tỏi Lukan

Đăng ký danh sách mail

Địa chỉ email của bạn:
Quốc gia
Ngôn ngữ


Copyright © 2015–2019 Át-lát về Giống Tỏi Danh sách các giống tỏi
Cập nhật mới nhất: 08. tháng mười hai 2018