Át-lát về Giống Tỏi > Tỏi cọng mềm > Tỏi Ljubitovica

Tỏi Ljubitovica

Hình ảnh tỏi Tỏi Ljubitovica (Ljubitovački šarac)

Tỏi Ljubitovica

Tỏi Ljubitovica

Tên địa phương Ljubitovački šarac

Các tép trên một củ 9-10

Trọng lượng
Trọng lượng củ 55 g
Trọng lượng tép 8 g
Trọng lượng tép đơn - g
Trọng lượng 10 củ - g

Quốc gia xuất xứ Croatia

Xếp loại Tỏi Croatia

Thư viện Hình ảnh Tỏi

Hình ảnh tỏi Tỏi Ljubitovica
Tỏi Ljubitovica
Hình ảnh tỏi Tỏi Ljubitovica
Tỏi Ljubitovica

Đăng ký danh sách mail

Địa chỉ email của bạn:
Quốc gia
Ngôn ngữ

Copyright © 2015–2018 Át-lát về Giống Tỏi Danh sách các giống tỏi
Follow us on Facebook
Cập nhật mới nhất: 03. tháng mười 2018