Át-lát về Giống Tỏi > Tỏi cọng cứng > Tỏi Križevci

Tỏi Križevci

Hình ảnh tỏi Tỏi Križevci (Križevački)

Tỏi Križevci

Tỏi Križevci

Tên địa phương Križevački

Các tép trên một củ 15

Trọng lượng
Trọng lượng củ 80 g
Trọng lượng tép 3,6 g
Trọng lượng tép đơn - g
Trọng lượng 10 củ - g

Quốc gia xuất xứ Croatia

Xếp loại Tỏi Croatia

Thư viện Hình ảnh Tỏi

Hình ảnh tỏi Tỏi Križevci
Tỏi Križevci

Đăng ký danh sách mail

Địa chỉ email của bạn:
Quốc gia
Ngôn ngữ

Copyright © 2015–2018 Át-lát về Giống Tỏi Danh sách các giống tỏi
Follow us on Facebook
Cập nhật mới nhất: 03. tháng mười 2018