Át-lát về Giống Tỏi > Tỏi cọng mềm > Tỏi Japo

Tỏi Japo Facebook Twitter LinkedIn

Hình ảnh tỏi Tỏi Japo (Japo)

Tỏi Japo

Tỏi Japo

Tên địa phương Japo

Các tép trên một củ 8-13

Trọng lượng
Trọng lượng củ 43-60 g
Trọng lượng tép 2-3 g
Trọng lượng tép đơn - g
Trọng lượng 10 củ 0,75 g

Quốc gia xuất xứ Séc

Xếp loại Tỏi Séc

Tỏi để bán

Tỏi JapoTỏi để trồngTỏi để ăn
1 củ48000 ₫-
1 tép--
Khóm củ 50 g--
1 củ tỏi một tép (tỏi cơ đơn)--
1 kg tỏi củ--
1 kg khóm tỏi củ--

Mua ngay!

Thư viện Hình ảnh Tỏi

Hình ảnh tỏi Tỏi Japo
Tỏi Japo
Hình ảnh tỏi Tỏi Japo
Tỏi Japo
Hình ảnh tỏi Tỏi Japo
Tỏi Japo
Hình ảnh tỏi Tỏi Japo
Tỏi Japo

Đăng ký danh sách mail

Địa chỉ email của bạn:
Quốc gia
Ngôn ngữ


Copyright © 2015–2019 Át-lát về Giống Tỏi Danh sách các giống tỏi
Cập nhật mới nhất: 08. tháng mười hai 2018