Át-lát về Giống Tỏi > Tỏi cọng mềm > Tỏi Japo

Tỏi Japo

Hình ảnh tỏi Tỏi Japo (Japo)

Tỏi Japo

Tỏi Japo

Tên địa phương Japo

Các tép trên một củ 8-13

Trọng lượng
Trọng lượng củ 43-60 g
Trọng lượng tép 2-3 g
Trọng lượng tép đơn - g
Trọng lượng 10 củ 0,75 g

Quốc gia xuất xứ Séc

Xếp loại Tỏi Séc

Thư viện Hình ảnh Tỏi

Hình ảnh tỏi Tỏi Japo
Tỏi Japo
Hình ảnh tỏi Tỏi Japo
Tỏi Japo
Hình ảnh tỏi Tỏi Japo
Tỏi Japo
Hình ảnh tỏi Tỏi Japo
Tỏi Japo

Đăng ký danh sách mail

Địa chỉ email của bạn:
Quốc gia
Ngôn ngữ

Copyright © 2015–2018 Át-lát về Giống Tỏi Danh sách các giống tỏi
Follow us on Facebook
Cập nhật mới nhất: 03. tháng mười 2018