Át-lát về Giống Tỏi > Tỏi cọng mềm > Tỏi Hồng Split

Tỏi Hồng Split Facebook Twitter LinkedIn

Hình ảnh tỏi Tỏi Hồng Split (Splitski ružičasti)

Tỏi Hồng Split

Tỏi Hồng Split

Tên địa phương Splitski ružičasti

Các tép trên một củ 6-7

Trọng lượng
Trọng lượng củ 35 g
Trọng lượng tép 4 g
Trọng lượng tép đơn - g
Trọng lượng 10 củ - g

Quốc gia xuất xứ Croatia

Xếp loại Tỏi Croatia

Tỏi để bán

Tỏi Hồng SplitTỏi để trồngTỏi để ăn
1 củ48000 ₫-
1 tép--
Khóm củ 50 g--
1 củ tỏi một tép (tỏi cơ đơn)--
1 kg tỏi củ--
1 kg khóm tỏi củ--

Mua ngay!

Thư viện Hình ảnh Tỏi

Hình ảnh tỏi Tỏi Hồng Split
Tỏi Hồng Split
Hình ảnh tỏi Tỏi Hồng Split
Tỏi Hồng Split
Hình ảnh tỏi Tỏi Hồng Split
Tỏi Hồng Split
Hình ảnh tỏi Tỏi Hồng Split
Tỏi Hồng Split
Hình ảnh tỏi Tỏi Hồng Split
Tỏi Hồng Split

Đăng ký danh sách mail

Địa chỉ email của bạn:
Quốc gia
Ngôn ngữ


Copyright © 2015–2019 Át-lát về Giống Tỏi Danh sách các giống tỏi
Cập nhật mới nhất: 08. tháng mười hai 2018