Át-lát về Giống Tỏi > Tỏi cọng mềm > Tỏi Hồng Split

Tỏi Hồng Split

Hình ảnh tỏi Tỏi Hồng Split (Splitski ružičasti)

Tỏi Hồng Split

Tỏi Hồng Split

Tên địa phương Splitski ružičasti

Các tép trên một củ 6-7

Trọng lượng
Trọng lượng củ 35 g
Trọng lượng tép 4 g
Trọng lượng tép đơn - g
Trọng lượng 10 củ - g

Quốc gia xuất xứ Croatia

Xếp loại Tỏi Croatia

Thư viện Hình ảnh Tỏi

Hình ảnh tỏi Tỏi Hồng Split
Tỏi Hồng Split
Hình ảnh tỏi Tỏi Hồng Split
Tỏi Hồng Split
Hình ảnh tỏi Tỏi Hồng Split
Tỏi Hồng Split
Hình ảnh tỏi Tỏi Hồng Split
Tỏi Hồng Split
Hình ảnh tỏi Tỏi Hồng Split
Tỏi Hồng Split

Đăng ký danh sách mail

Địa chỉ email của bạn:
Quốc gia
Ngôn ngữ

Copyright © 2015–2018 Át-lát về Giống Tỏi Danh sách các giống tỏi
Follow us on Facebook
Cập nhật mới nhất: 03. tháng mười 2018