Át-lát về Giống Tỏi > Tỏi cọng cứng > Tỏi Havran

Tỏi Havran Facebook Twitter LinkedIn

Hình ảnh tỏi Tỏi Havran (Havran)

Tỏi Havran

Tỏi Havran

Tên địa phương Havran

Các tép trên một củ 4-6

Trọng lượng
Trọng lượng củ 75-100 g
Trọng lượng tép 9-13 g
Trọng lượng tép đơn - g
Trọng lượng 10 củ 0,15-2,6, 0,45 g

Quốc gia xuất xứ Séc

Xếp loại Tỏi Séc

Tỏi để bán

Tỏi HavranTỏi để trồngTỏi để ăn
1 củ48000 ₫-
1 tép--
Khóm củ 50 g96000 ₫-
1 củ tỏi một tép (tỏi cơ đơn)--
1 kg tỏi củ480000 ₫-
1 kg khóm tỏi củ480000 ₫-

Mua ngay!

Thư viện Hình ảnh Tỏi

Hình ảnh tỏi Tỏi Havran
Tỏi Havran
Hình ảnh tỏi Tỏi Havran
Tỏi Havran
Hình ảnh tỏi Tỏi Havran
Tỏi Havran
Hình ảnh tỏi Tỏi Havran
Tỏi Havran
Hình ảnh tỏi Tỏi Havran
Tỏi Havran

Đăng ký danh sách mail

Địa chỉ email của bạn:
Quốc gia
Ngôn ngữ


Copyright © 2015–2019 Át-lát về Giống Tỏi Danh sách các giống tỏi
Cập nhật mới nhất: 08. tháng mười hai 2018