Át-lát về Giống Tỏi > Tỏi cọng cứng > Tỏi Donja Lomnica

Tỏi Donja Lomnica

Hình ảnh tỏi Tỏi Donja Lomnica (Velikogorički)

Tỏi Donja Lomnica

Tỏi Donja Lomnica

Tên địa phương Velikogorički

Các tép trên một củ 6-12

Trọng lượng
Trọng lượng củ 55 g
Trọng lượng tép 7-8 g
Trọng lượng tép đơn - g
Trọng lượng 10 củ - g

Quốc gia xuất xứ Croatia

Xếp loại Tỏi Croatia

Thư viện Hình ảnh Tỏi

Hình ảnh tỏi Tỏi Donja Lomnica
Tỏi Donja Lomnica
Hình ảnh tỏi Tỏi Donja Lomnica
Tỏi Donja Lomnica
Hình ảnh tỏi Tỏi Donja Lomnica
Tỏi Donja Lomnica

Đăng ký danh sách mail

Địa chỉ email của bạn:
Quốc gia
Ngôn ngữ

Copyright © 2015–2018 Át-lát về Giống Tỏi Danh sách các giống tỏi
Follow us on Facebook
Cập nhật mới nhất: 03. tháng mười 2018