Át-lát về Giống Tỏi > Tỏi cọng cứng > Tỏi Đỏ Nubia

Tỏi Đỏ Nubia

Hình ảnh tỏi Tỏi Đỏ Nubia (Rosso di Nubia)

Tỏi Đỏ Nubia

Tỏi Đỏ Nubia

Tên địa phương Rosso di Nubia

Các tép trên một củ 7-8

Trọng lượng
Trọng lượng củ - g
Trọng lượng tép - g
Trọng lượng tép đơn - g
Trọng lượng 10 củ 0,2-1,75 g

Quốc gia xuất xứ Ý

Xếp loại Tỏi Ý

Thư viện Hình ảnh Tỏi

Hình ảnh tỏi Tỏi Đỏ Nubia
Tỏi Đỏ Nubia
Hình ảnh tỏi Tỏi Đỏ Nubia
Tỏi Đỏ Nubia

Đăng ký danh sách mail

Địa chỉ email của bạn:
Quốc gia
Ngôn ngữ

Copyright © 2015–2018 Át-lát về Giống Tỏi Danh sách các giống tỏi
Follow us on Facebook
Cập nhật mới nhất: 03. tháng mười 2018