Át-lát về Giống Tỏi > Tỏi cọng cứng > Tỏi Bestovje

Tỏi Bestovje

Hình ảnh tỏi Tỏi Bestovje (Bestovječki)

Tỏi Bestovje

Tỏi Bestovje

Tên địa phương Bestovječki

Các tép trên một củ 6

Trọng lượng
Trọng lượng củ 40 g
Trọng lượng tép 4 g
Trọng lượng tép đơn - g
Trọng lượng 10 củ - g

Quốc gia xuất xứ Croatia

Xếp loại Tỏi Croatia

Tỏi để bán

Tỏi BestovjeTỏi để trồngTỏi để ăn
1 củ48000 ₫-
1 tép--
Khóm củ 50 g48000 ₫-
1 củ tỏi một tép (tỏi cơ đơn)--
1 kg tỏi củ480000 ₫-
1 kg khóm tỏi củ240000 ₫-

Mua ngay!

Thư viện Hình ảnh Tỏi

Hình ảnh tỏi Tỏi Bestovje
Tỏi Bestovje
Hình ảnh tỏi Tỏi Bestovje
Tỏi Bestovje

Đăng ký danh sách mail

Địa chỉ email của bạn:
Quốc gia
Ngôn ngữ

Copyright © 2015–2018 Át-lát về Giống Tỏi Danh sách các giống tỏi
Follow us on Facebook
Cập nhật mới nhất: 09. tháng tám 2018