Át-lát về Giống Tỏi > Tỏi cọng cứng > Tỏi Anka

Tỏi Anka

Hình ảnh tỏi Tỏi Anka (Jesenski Anka)

Tỏi Anka

Tỏi Anka

Tên địa phương Jesenski Anka

Các tép trên một củ 10

Trọng lượng
Trọng lượng củ 55-60 g
Trọng lượng tép - g
Trọng lượng tép đơn - g
Trọng lượng 10 củ 3,85 g

Quốc gia xuất xứ Slovenia

Xếp loại Tỏi cọng cứng

Tỏi để bán

Tỏi AnkaTỏi để trồngTỏi để ăn
1 củ48000 ₫-
1 tép--
Khóm củ 50 g48000 ₫-
1 củ tỏi một tép (tỏi cơ đơn)--
1 kg tỏi củ480000 ₫-
1 kg khóm tỏi củ240000 ₫-

Mua ngay!

Thư viện Hình ảnh Tỏi

Hình ảnh tỏi Tỏi Anka
Tỏi Anka
Hình ảnh tỏi Tỏi Anka
Tỏi Anka
Hình ảnh tỏi Tỏi Anka
Tỏi Anka
Hình ảnh tỏi Tỏi Anka
Tỏi Anka

Đăng ký danh sách mail

Địa chỉ email của bạn:
Quốc gia
Ngôn ngữ

We are sorry, but after we have add 31 new garlic varieties, this site worked very slowly. We have therefore reduced number of varieties and we are working on to publish those 31 varieties again and keep our website work fast. In the meantime, some of those new varieties you can see here. Thank you for your patient.

Copyright © 2015–2018 Át-lát về Giống Tỏi Danh sách các giống tỏi
Follow us on Facebook
Cập nhật mới nhất: 25. tháng một 2018