Át-lát về Giống Tỏi > Tỏi cọng cứng > Tỏi Anka

Tỏi Anka

Hình ảnh tỏi Tỏi Anka (Jesenski Anka)

Tỏi Anka

Tỏi Anka

Tên địa phương Jesenski Anka

Các tép trên một củ 10

Trọng lượng
Trọng lượng củ 55-60 g
Trọng lượng tép - g
Trọng lượng tép đơn - g
Trọng lượng 10 củ 3,85 g

Quốc gia xuất xứ Slovenia

Xếp loại Tỏi cọng cứng

Thư viện Hình ảnh Tỏi

Hình ảnh tỏi Tỏi Anka
Tỏi Anka
Hình ảnh tỏi Tỏi Anka
Tỏi Anka
Hình ảnh tỏi Tỏi Anka
Tỏi Anka
Hình ảnh tỏi Tỏi Anka
Tỏi Anka

Đăng ký danh sách mail

Địa chỉ email của bạn:
Quốc gia
Ngôn ngữ

Copyright © 2015–2018 Át-lát về Giống Tỏi Danh sách các giống tỏi
Follow us on Facebook
Cập nhật mới nhất: 03. tháng mười 2018