Át-lát về Giống Tỏi > Dành cho những người trồng tỏi

Dành cho những người trồng tỏi

Bạn có trồng một giống tỏi bản địa hay giống tỏi di sản thế giới? Hãy gửi cho chúng tôi hình ảnh và thông tin về nó. Chúng tôi hân hạnh bổ sung vào át-lát các giống tỏi, loài tỏi.

  Đăng ký danh sách mail

  Địa chỉ email của bạn:
  Quốc gia
  Ngôn ngữ

  We are sorry, but after we have add 31 new garlic varieties, this site worked very slowly. We have therefore reduced number of varieties and we are working on to publish those 31 varieties again and keep our website work fast. In the meantime, some of those new varieties you can see here. Thank you for your patient.

  Copyright © 2015–2018 Át-lát về Giống Tỏi Danh sách các giống tỏi
  Follow us on Facebook
  Cập nhật mới nhất: 25. tháng một 2018