Át-lát về Giống Tỏi

Giới thiệu về Dự án

Website này nhằm cung cấp thông tin toàn diện về các giống tỏi toàn cầu, và xây dựng một danh sách những nhà cung cấp uy tín về tỏi chất lượng cao phục vụ cho cả phát triển lẫn tiêu dùng.

Hãy chia sẻ giống tỏi của bạn!

Bạn có đang trồng một giống tỏi bản địa hay giống tỏi di sản? Hãy gửi cho chúng tôi hình ảnh và thông tin về nó. Chúng tôi hân hạnh bổ sung vào át-lát các giống tỏi.

Chúng tôi sẽ hân hạnh nếu bạn có thể cung cấp một số tép, củ và khóm củ tỏi vào Ngân hàng Hạt và Cây. Chúng tôi sẽ quảng bá và chia sẻ với những người yêu tỏi khác.

Đăng ký danh sách mail

Địa chỉ email của bạn:
Quốc gia
Ngôn ngữ


Copyright © 2015–2019 Át-lát về Giống Tỏi Danh sách các giống tỏi
Cập nhật mới nhất: 08. tháng mười hai 2018