Atlas ng mga Uri ng Bawang

Tungkol sa Proyekto

Ang layunin ng website na ito ay para tipunin ang komprehensibong impormasyon tungkol sa mga uri ng bawang mula sa lahat ng dako ng mundo, at para gumawa ng portpolyo ng maaasahan at mataas na kalidad ng mga tagatustos ng bawang na para sa parehong pangtanim at pangkain.

Ibahagi ang uri ng bawang niyo!

Nagtatanim ba kayo ng rehiyunal o pamanang uri ng bawang? Magpadala kayo ng mga litrato at impormasyon tungkol dito. Idadagdag namin ito sa Atlas ng mga uri ng bawang.

Matutuwa kami kung magbibigay kayo ng ilang ngipin, ulo o bulbil sa aming Bangko ng mga Buto at Halaman. Pararamihin namin ito at ibabahagi sa ibang mga mahilig sa bawang.

Volunteer Translators Wanted!

Help us translate this website into your mother tongue and thus help us to share the knowledge about astounding garlic variability. If you want to work as volunteer translator for us, e-mail us to . It is only 300 words to translate.

Registration in the mailinglist

Your email:
Your country
Your language

We are sorry, but after we have add 31 new garlic varieties, this site worked very slowly. We have therefore reduced number of varieties and we are working on to publish those 31 varieties again and keep our website work fast. In the meantime, some of those new varieties you can see here. Thank you for your patient.

Copyright © 2015–2018 Atlas ng mga Uri ng Bawang Listahan ng mga uri ng Bawang
Follow us on Facebook
Last update: 25. Enero 2018