แผนที่กระเทียมพันธุ์ต่างๆ > กระเทียมสายพันธุ์ Hardneck > กระเทียมสายพันธุ์ Orava II

กระเทียมสายพันธุ์ Orava II

ภาพกระเทียม กระเทียมสายพันธุ์ Orava II (Oravský krajový II)

กระเทียมสายพันธุ์ Orava II

กระเทียมสายพันธุ์ Orava II

ชื่อในท้องถิ่น Oravský krajový II

กลีบต่อหัวกระเทียม 6

น้ำหนัก
น้ำหนักของหัวกระเทียม 100-110 g
น้ำหนักกลีบกระเทียม 10-20 g
น้ำหนัก 1 กลีบกระเทียม - g
น้ำหนัก 10 หัวกระเทียม 0,2-0,3 g

ประเทศที่กำเนิด สโลวาเกีย

ประเภทต่างๆ กระเทียมสายพันธุ์ Hardneck

แกลเลอรี่ภาพกระเทียม

ภาพกระเทียม กระเทียมสายพันธุ์ Orava II
กระเทียมสายพันธุ์ Orava II
ภาพกระเทียม กระเทียมสายพันธุ์ Orava II
กระเทียมสายพันธุ์ Orava II
ภาพกระเทียม กระเทียมสายพันธุ์ Orava II
กระเทียมสายพันธุ์ Orava II
ภาพกระเทียม กระเทียมสายพันธุ์ Orava II
กระเทียมสายพันธุ์ Orava II
ภาพกระเทียม กระเทียมสายพันธุ์ Orava II
กระเทียมสายพันธุ์ Orava II

Copyright © 2015–2017 แผนที่กระเทียมพันธุ์ต่างๆ รายชื่อกระเทียมพันธุ์ต่างๆ
Follow us on Facebook
Mailinglist
ปรับปรุงครั้งสุดท้าย 30. สิงหาคม 2017