แผนที่กระเทียมพันธุ์ต่างๆ > กระเทียมสายพันธุ์ Hardneck > กระเทียมสายพันธุ์ Mirejovice

กระเทียมสายพันธุ์ Mirejovice

ภาพกระเทียม กระเทียมสายพันธุ์ Mirejovice (Miřejovický)

กระเทียมสายพันธุ์ Mirejovice

กระเทียมสายพันธุ์ Mirejovice

ชื่อในท้องถิ่น Miřejovický

กลีบต่อหัวกระเทียม 6-9

น้ำหนัก
น้ำหนักของหัวกระเทียม 35-40 g
น้ำหนักกลีบกระเทียม 5,5 g
น้ำหนัก 1 กลีบกระเทียม - g
น้ำหนัก 10 หัวกระเทียม 5,8 g

ประเทศที่กำเนิด เช็ก

ประเภทต่างๆ กระเทียมสายพันธุ์สาธารณรัฐเช็ก

แกลเลอรี่ภาพกระเทียม

ภาพกระเทียม กระเทียมสายพันธุ์ Mirejovice
กระเทียมสายพันธุ์ Mirejovice
ภาพกระเทียม กระเทียมสายพันธุ์ Mirejovice
กระเทียมสายพันธุ์ Mirejovice
ภาพกระเทียม กระเทียมสายพันธุ์ Mirejovice
กระเทียมสายพันธุ์ Mirejovice
ภาพกระเทียม กระเทียมสายพันธุ์ Mirejovice
กระเทียมสายพันธุ์ Mirejovice

Copyright © 2015–2017 แผนที่กระเทียมพันธุ์ต่างๆ รายชื่อกระเทียมพันธุ์ต่างๆ
Follow us on Facebook
Mailinglist
ปรับปรุงครั้งสุดท้าย 08. สิงหาคม 2017