แผนที่กระเทียมพันธุ์ต่างๆ > กระเทียมสายพันธุ์ Softneck > กระเทียมสายพันธุ์ Japo

กระเทียมสายพันธุ์ Japo

ภาพกระเทียม กระเทียมสายพันธุ์ Japo (Japo)

กระเทียมสายพันธุ์ Japo

กระเทียมสายพันธุ์ Japo

ชื่อในท้องถิ่น Japo

กลีบต่อหัวกระเทียม 8-13

น้ำหนัก
น้ำหนักของหัวกระเทียม 43-60 g
น้ำหนักกลีบกระเทียม 2-3 g
น้ำหนัก 1 กลีบกระเทียม - g
น้ำหนัก 10 หัวกระเทียม 0,75 g

ประเทศที่กำเนิด เช็ก

ประเภทต่างๆ กระเทียมสายพันธุ์สาธารณรัฐเช็ก

แกลเลอรี่ภาพกระเทียม

ภาพกระเทียม กระเทียมสายพันธุ์ Japo
กระเทียมสายพันธุ์ Japo
ภาพกระเทียม กระเทียมสายพันธุ์ Japo
กระเทียมสายพันธุ์ Japo
ภาพกระเทียม กระเทียมสายพันธุ์ Japo
กระเทียมสายพันธุ์ Japo
ภาพกระเทียม กระเทียมสายพันธุ์ Japo
กระเทียมสายพันธุ์ Japo

Copyright © 2015–2017 แผนที่กระเทียมพันธุ์ต่างๆ รายชื่อกระเทียมพันธุ์ต่างๆ
Follow us on Facebook
Mailinglist
ปรับปรุงครั้งสุดท้าย 08. สิงหาคม 2017