แผนที่กระเทียมพันธุ์ต่างๆ > กระเทียมสายพันธุ์ Hardneck > กระเทียมสายพันธุ์ดัตช์

กระเทียมสายพันธุ์ดัตช์

ภาพกระเทียม กระเทียมสายพันธุ์ดัตช์ (-)

กระเทียมสายพันธุ์ดัตช์

กระเทียมสายพันธุ์ดัตช์

ชื่อในท้องถิ่น -

กลีบต่อหัวกระเทียม 9

น้ำหนัก
น้ำหนักของหัวกระเทียม 55 g
น้ำหนักกลีบกระเทียม 7 g
น้ำหนัก 1 กลีบกระเทียม - g
น้ำหนัก 10 หัวกระเทียม - g

ประเทศที่กำเนิด เนเธอร์แลนด์

ประเภทต่างๆ กระเทียมสายพันธุ์ Hardneck

แกลเลอรี่ภาพกระเทียม

ภาพกระเทียม กระเทียมสายพันธุ์ดัตช์
กระเทียมสายพันธุ์ดัตช์
ภาพกระเทียม กระเทียมสายพันธุ์ดัตช์
กระเทียมสายพันธุ์ดัตช์
ภาพกระเทียม กระเทียมสายพันธุ์ดัตช์
กระเทียมสายพันธุ์ดัตช์

Copyright © 2015–2017 แผนที่กระเทียมพันธุ์ต่างๆ รายชื่อกระเทียมพันธุ์ต่างๆ
Follow us on Facebook
Mailinglist
ปรับปรุงครั้งสุดท้าย 30. สิงหาคม 2017