பூண்டு வகைகளின் தொகுப்பு > மென் கழுத்துப்பகுதியுள்ள பூண்டு > லிகா பூண்டு

லிகா பூண்டு Facebook Twitter LinkedIn

பூண்டுப் புகைப்படம் லிகா பூண்டு (Lički)

லிகா பூண்டு

லிகா பூண்டு

உள்ளூர்ப் பெயர் Lički

ஒவ்வொரு பூண்டிலும் உள்ள பற்கள் -

எடை
பூண்டின் எடை - g
பல்லின் எடை 3,2-5,7 g
ஒற்றைப் பல் பூண்டின் எடை - g
10 பல்பில்களின் எடை - g

உருவான நாடு குரோஷியா

பூண்டுக் குழு க்ரோஷியப் பூண்டு

பூண்டு விற்பனைக்கு

லிகா பூண்டுவளர்ப்பதற்கான பூண்டு விதைசாப்பிடுவதற்கான பூண்டு
1 பூண்டு (பூண்டின் தலைப்பகுதி)2 €-
1 பல்--
50 கிராம் பல்பில்கள்--
1 ஒற்றைப் பல் பூண்டு--
1 கிலோ பூண்டுகள் (பூண்டின் தலை)--
1 கிலோ புல்பில்கள்--

இப்போதே வாங்குங்கள்!

பூண்டுப் புகைப்பட கேலரி

பூண்டுப் புகைப்படம் லிகா பூண்டு
லிகா பூண்டு
பூண்டுப் புகைப்படம் லிகா பூண்டு
லிகா பூண்டு

Registration in the mailinglist

Your email:
Your country
Your language


Copyright © 2015–2019 பூண்டு வகைகளின் தொகுப்பு பூண்டு வகைகளின் பட்டியல்
இறுதியில் மாற்றப்பட்டது 08. டிசம்பர் 2018