பூண்டு வகைகளின் தொகுப்பு > மென் கழுத்துப்பகுதியுள்ள பூண்டு > மல்கனெஸ் பூண்டு

மல்கனெஸ் பூண்டு Facebook Twitter LinkedIn

பூண்டுப் புகைப்படம் மல்கனெஸ் பூண்டு (Malkenes)

மல்கனெஸ் பூண்டு

மல்கனெஸ் பூண்டு

உள்ளூர்ப் பெயர் Malkenes

ஒவ்வொரு பூண்டிலும் உள்ள பற்கள் 9-12

எடை
பூண்டின் எடை 70-100 g
பல்லின் எடை 6-10 g
ஒற்றைப் பல் பூண்டின் எடை - g
10 பல்பில்களின் எடை - g

உருவான நாடு நார்வே

பூண்டுக் குழு மென் கழுத்துப்பகுதியுள்ள பூண்டு

பூண்டு விற்பனைக்கு

மல்கனெஸ் பூண்டுவளர்ப்பதற்கான பூண்டு விதைசாப்பிடுவதற்கான பூண்டு
1 பூண்டு (பூண்டின் தலைப்பகுதி)2 €-
1 பல்--
50 கிராம் பல்பில்கள்--
1 ஒற்றைப் பல் பூண்டு--
1 கிலோ பூண்டுகள் (பூண்டின் தலை)--
1 கிலோ புல்பில்கள்--

இப்போதே வாங்குங்கள்!

பூண்டுப் புகைப்பட கேலரி

பூண்டுப் புகைப்படம் மல்கனெஸ் பூண்டு
மல்கனெஸ் பூண்டு
பூண்டுப் புகைப்படம் மல்கனெஸ் பூண்டு
மல்கனெஸ் பூண்டு
பூண்டுப் புகைப்படம் மல்கனெஸ் பூண்டு
மல்கனெஸ் பூண்டு
பூண்டுப் புகைப்படம் மல்கனெஸ் பூண்டு
மல்கனெஸ் பூண்டு

Registration in the mailinglist

Your email:
Your country
Your language


Copyright © 2015–2019 பூண்டு வகைகளின் தொகுப்பு பூண்டு வகைகளின் பட்டியல்
இறுதியில் மாற்றப்பட்டது 08. டிசம்பர் 2018