பூண்டு வகைகளின் தொகுப்பு > கடினக் கழுத்துப்பகுதியுள்ள பூண்டு > டுகத் பூண்டு

டுகத் பூண்டு

பூண்டுப் புகைப்படம் டுகத் பூண்டு (Dukát)

டுகத் பூண்டு

டுகத் பூண்டு

உள்ளூர்ப் பெயர் Dukát

ஒவ்வொரு பூண்டிலும் உள்ள பற்கள் 6-7

எடை
பூண்டின் எடை 70-98 g
பல்லின் எடை 7 g
ஒற்றைப் பல் பூண்டின் எடை - g
10 பல்பில்களின் எடை - g

உருவான நாடு செக்

பூண்டுக் குழு செக் பூண்டு

பூண்டுப் புகைப்பட கேலரி

பூண்டுப் புகைப்படம் டுகத் பூண்டு
டுகத் பூண்டு
பூண்டுப் புகைப்படம் டுகத் பூண்டு
டுகத் பூண்டு

Registration in the mailinglist

Your email:
Your country
Your language

Copyright © 2015–2018 பூண்டு வகைகளின் தொகுப்பு பூண்டு வகைகளின் பட்டியல்
Follow us on Facebook
இறுதியில் மாற்றப்பட்டது 21. செப்டம்பர் 2018