பூண்டு வகைகளின் தொகுப்பு > கடினக் கழுத்துப்பகுதியுள்ள பூண்டு > டச்சு ரொகம்போல்

டச்சு ரொகம்போல் Facebook Twitter LinkedIn

பூண்டுப் புகைப்படம் டச்சு ரொகம்போல் (-)

டச்சு ரொகம்போல்

டச்சு ரொகம்போல்

உள்ளூர்ப் பெயர் -

ஒவ்வொரு பூண்டிலும் உள்ள பற்கள் 9

எடை
பூண்டின் எடை 55 g
பல்லின் எடை 7 g
ஒற்றைப் பல் பூண்டின் எடை - g
10 பல்பில்களின் எடை - g

உருவான நாடு நெதர்லாந்து

பூண்டுக் குழு கடினக் கழுத்துப்பகுதியுள்ள பூண்டு

பூண்டு விற்பனைக்கு

டச்சு ரொகம்போல்வளர்ப்பதற்கான பூண்டு விதைசாப்பிடுவதற்கான பூண்டு
1 பூண்டு (பூண்டின் தலைப்பகுதி)2 €-
1 பல்--
50 கிராம் பல்பில்கள்4 €-
1 ஒற்றைப் பல் பூண்டு--
1 கிலோ பூண்டுகள் (பூண்டின் தலை)--
1 கிலோ புல்பில்கள்--

இப்போதே வாங்குங்கள்!

பூண்டுப் புகைப்பட கேலரி

பூண்டுப் புகைப்படம் டச்சு ரொகம்போல்
டச்சு ரொகம்போல்
பூண்டுப் புகைப்படம் டச்சு ரொகம்போல்
டச்சு ரொகம்போல்
பூண்டுப் புகைப்படம் டச்சு ரொகம்போல்
டச்சு ரொகம்போல்

Registration in the mailinglist

Your email:
Your country
Your language


Copyright © 2015–2019 பூண்டு வகைகளின் தொகுப்பு பூண்டு வகைகளின் பட்டியல்
இறுதியில் மாற்றப்பட்டது 08. டிசம்பர் 2018