பூண்டு வகைகளின் தொகுப்பு > கடினக் கழுத்துப்பகுதியுள்ள பூண்டு > ஒராவா பூண்டு II

ஒராவா பூண்டு II

பூண்டுப் புகைப்படம் ஒராவா பூண்டு II (Oravský krajový II)

ஒராவா பூண்டு II

ஒராவா பூண்டு II

உள்ளூர்ப் பெயர் Oravský krajový II

ஒவ்வொரு பூண்டிலும் உள்ள பற்கள் 6

எடை
பூண்டின் எடை 100-110 g
பல்லின் எடை 10-20 g
ஒற்றைப் பல் பூண்டின் எடை - g
10 பல்பில்களின் எடை 0,2-0,3 g

உருவான நாடு ஸ்லோவேகியா

பூண்டுக் குழு கடினக் கழுத்துப்பகுதியுள்ள பூண்டு

பூண்டுப் புகைப்பட கேலரி

பூண்டுப் புகைப்படம் ஒராவா பூண்டு II
ஒராவா பூண்டு II
பூண்டுப் புகைப்படம் ஒராவா பூண்டு II
ஒராவா பூண்டு II
பூண்டுப் புகைப்படம் ஒராவா பூண்டு II
ஒராவா பூண்டு II
பூண்டுப் புகைப்படம் ஒராவா பூண்டு II
ஒராவா பூண்டு II
பூண்டுப் புகைப்படம் ஒராவா பூண்டு II
ஒராவா பூண்டு II

Registration in the mailinglist

Your email:
Your country
Your language

Copyright © 2015–2018 பூண்டு வகைகளின் தொகுப்பு பூண்டு வகைகளின் பட்டியல்
Follow us on Facebook
இறுதியில் மாற்றப்பட்டது 03. அக்டோபர் 2018