பூண்டு வகைகளின் தொகுப்பு > கடினக் கழுத்துப்பகுதியுள்ள பூண்டு > ஒராவா பூண்டு I

ஒராவா பூண்டு I

பூண்டுப் புகைப்படம் ஒராவா பூண்டு I (Oravský krajový I)

ஒராவா பூண்டு I

ஒராவா பூண்டு I

உள்ளூர்ப் பெயர் Oravský krajový I

ஒவ்வொரு பூண்டிலும் உள்ள பற்கள்

எடை
பூண்டின் எடை - g
பல்லின் எடை - g
ஒற்றைப் பல் பூண்டின் எடை - g
10 பல்பில்களின் எடை - g

உருவான நாடு ஸ்லோவேகியா

பூண்டுக் குழு கடினக் கழுத்துப்பகுதியுள்ள பூண்டு

பூண்டுப் புகைப்பட கேலரி

பூண்டுப் புகைப்படம் ஒராவா பூண்டு I
ஒராவா பூண்டு I
பூண்டுப் புகைப்படம் ஒராவா பூண்டு I
ஒராவா பூண்டு I

Registration in the mailinglist

Your email:
Your country
Your language

Copyright © 2015–2018 பூண்டு வகைகளின் தொகுப்பு பூண்டு வகைகளின் பட்டியல்
Follow us on Facebook
இறுதியில் மாற்றப்பட்டது 03. அக்டோபர் 2018