பூண்டு வகைகளின் தொகுப்பு > மென் கழுத்துப்பகுதியுள்ள பூண்டு > ஒபுஜென் பூண்டு

ஒபுஜென் பூண்டு

பூண்டுப் புகைப்படம் ஒபுஜென் பூண்டு (Opuzenski)

ஒபுஜென் பூண்டு

ஒபுஜென் பூண்டு

உள்ளூர்ப் பெயர் Opuzenski

ஒவ்வொரு பூண்டிலும் உள்ள பற்கள் 15-23

எடை
பூண்டின் எடை 52-62 g
பல்லின் எடை 8-9 g
ஒற்றைப் பல் பூண்டின் எடை - g
10 பல்பில்களின் எடை - g

உருவான நாடு குரோஷியா

பூண்டுக் குழு க்ரோஷியப் பூண்டு

பூண்டுப் புகைப்பட கேலரி

பூண்டுப் புகைப்படம் ஒபுஜென் பூண்டு
ஒபுஜென் பூண்டு
பூண்டுப் புகைப்படம் ஒபுஜென் பூண்டு
ஒபுஜென் பூண்டு

Registration in the mailinglist

Your email:
Your country
Your language

Copyright © 2015–2018 பூண்டு வகைகளின் தொகுப்பு பூண்டு வகைகளின் பட்டியல்
Follow us on Facebook
இறுதியில் மாற்றப்பட்டது 03. அக்டோபர் 2018