සුදුලූනු ප්‍රභේද පිළිබඳ තොරතුරු සංග්‍රහය

ව්‍යාපෘතිය

මෙම තොරතුරු අඩවියෙහි පරමාර්ථය වන්නේ ලොව පුරා පවතින සුදුලූනු ප්‍රභේද රාශිය පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක තොරතුරු එක්රැස් කිරීම සහ වගාව හා පරිභෝජනය පිණිස උසස් තත්වයේ සුදුලූනු සපයන විශ්වසනීය සැපයුම්කරුවන් පිළිබඳ ලැයිස්තුවක් සකස් කිරීමයි.

ඔබගේ සුදුලූනු ප්‍රභේදය හුවමාරු කරගන්න!

ඔබ වගා කරන්නේ කලාපීය සුදුලූනු ප්‍රභේදයක්ද නැතහොත් පාරම්පරික සුදුලූනු ප්‍රභේදයක්ද? ඒ පිළිබඳ ඡායාරූප සහ තොරතුරු අප වෙත එවන්න. ඔබගේ එම තොරතුරු සුදුලූනු ප්‍රභේද පිළිබඳ තොරතුරු සං.%හයට සතුටින් එක් කරන්නෙමු.

අපගේ බීජ හා පැළෑටි බැංකුවට එම සුදුලූනු බික්, බල්බ (ගෙඩි) සහ බල්බිල කිහිපයක් ලබාදීමේ හැකියාව ඔබට ඇත්නම් එය සතුටට කරුණකි. එවිට ඒවා m%චාරණය කර සුදුලූනු කෙරෙහි ලැදියාවක් දක්වන අනෙකුත් පිරිස් සමග අපට බෙදාහදා ගත හැකිය.

Registration in the mailinglist

Your email:
Your country
Your language

Copyright © 2015–2018 සුදුලූනු ප්‍රභේද පිළිබඳ තොරතුරු සංග්‍රහය සුදුලූනු ප්‍රභේද නාමාවලිය
Follow us on Facebook
අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 03. ඔක්තෝබර් 2018