लसुनका प्रजातिहरूको भूचित्रावली > फूल फुल्ने लसुन > अन्का लसुन

अन्का लसुन Facebook Twitter LinkedIn

लसुनको तस्बिर अन्का लसुन (Jesenski Anka)

अन्का लसुन

अन्का लसुन

स्थानीय नाम Jesenski Anka

एक पोटीमा हुने केस्राको सङ्ख्या 10

तौल
पोटीको तौल 55-60 g
केस्राको तौल - g
एउटा मात्र केस्रा हुने लसुनको तौल - g
लसुनको १० पोटीवाला फूलको तौल 3,85 g

मूल देश स्लोभेनिया

लसुनको समूह फूल फुल्ने लसुन

लसुनको दरभाउ

अन्का लसुनरोप्ने लसुनको बीउखाने लसुन
१ पोटी (लसुनको टाउको)240 रू-
१ केस्रा--
५० ग्राम लसुनको फूल480 रू-
१ एउटा मात्र केस्रा हुने लसुनको पोटी--
१ केजी पोटी (लसुनको टाउको)--
१ केजी लसुनको फूल--

अहिले खरिद गर्नुहोस्!

लसुनको तस्बिर संग्रह

लसुनको तस्बिर अन्का लसुन
अन्का लसुन
लसुनको तस्बिर अन्का लसुन
अन्का लसुन
लसुनको तस्बिर अन्का लसुन
अन्का लसुन
लसुनको तस्बिर अन्का लसुन
अन्का लसुन

Registration in the mailinglist

Your email:
Your country
Your language


Copyright © 2015–2019 लसुनका प्रजातिहरूको भूचित्रावली लसुनका प्रजातिहरूको सूची
Last update: 08. डिसेम्वर 2018