Buku ya ayi ya ndengé na ndengé > Ayi ya lokolo ya makasi > Václav garlic

Václav garlic Facebook Twitter LinkedIn

Václav garlic

Nkombo ya bokoko Václav

Miso ya ayi ya motu moko 8-10

kilo
Kilo ya motu 70-90 g
Kilo ya liso - g
Kilo ya liso moko ya ayi - g
Kilo ya motu zomi - g

Mboka ya ko utela Shekia

Lisanga ya ayi Ayi ya lokolo ya makasi

Ayi ya ko teka

Václav garlicMboto ya ayi ya ko lonaAyi ya ko liya
1 motu2 €-
1 liso--
50 g ya mitu mikié4 €-
1 motu ya liso likinda--
1 kg ya mitu20 €-
1 kg ya mitu mikié20 €-

Bo somba sikoyo!

Lisanga ya biyemi ya ayi

Inscription sur la liste de diffusion

Votre email
Votre pays
Votre langue


Copyright © 2015–2019 Buku ya ayi ya ndengé na ndengé Ba combo ya ayi ya ndengé na ndengé
Dernière mise à jour : 08. Sanza ya zomi na ibalé 2018