Buku ya ayi ya ndengé na ndengé > Ayi ya lokolo ya peté > Ayi ya Vessalico

Ayi ya Vessalico

Liyemi ya ayi Ayi ya Vessalico (Aglio di Vessalico)

Ayi ya Vessalico

Ayi ya Vessalico

Nkombo ya bokoko Aglio di Vessalico

Miso ya ayi ya motu moko 10

kilo
Kilo ya motu 55-93 g
Kilo ya liso 4,2 g
Kilo ya liso moko ya ayi 8-10-15 g
Kilo ya motu zomi 0,25-0,75; 0,46 g

Mboka ya ko utela Itálya 

Lisanga ya ayi Ayi italyani

Ayi ya ko teka (Sanza ya mwambé 2017)

Ayi ya VessalicoMboto ya ayi ya ko lonaAyi ya ko liya
1 motu3 €3 €
1 liso--
50 g ya mitu mikié--
1 motu ya liso likinda--
1 kg ya mitu18 €18 €
1 kg ya mitu mikié--

Bo somba sikoyo!

Lisanga ya biyemi ya ayi

Liyemi ya ayi Ayi ya Vessalico
Ayi ya Vessalico
Liyemi ya ayi Ayi ya Vessalico
Ayi ya Vessalico
Liyemi ya ayi Ayi ya Vessalico
Ayi ya Vessalico
Liyemi ya ayi Ayi ya Vessalico
Ayi ya Vessalico
Liyemi ya ayi Ayi ya Vessalico
Ayi ya Vessalico
Liyemi ya ayi Ayi ya Vessalico
Ayi ya Vessalico

Copyright © 2015–2017 Buku ya ayi ya ndengé na ndengé Ba combo ya ayi ya ndengé na ndengé
Follow us on Facebook
Liste de diffusion
Dernière mise à jour : 12. Sanza ya isato 2017