Buku ya ayi ya ndengé na ndengé > Ayi ya lokolo ya makasi > Ayi ya Vekan

Ayi ya Vekan

Liyemi ya ayi Ayi ya Vekan (Vekan)

Ayi ya Vekan

Ayi ya Vekan

Nkombo ya bokoko Vekan

Miso ya ayi ya motu moko 8-12

kilo
Kilo ya motu - g
Kilo ya liso - g
Kilo ya liso moko ya ayi - g
Kilo ya motu zomi - g

Mboka ya ko utela Shekia

Lisanga ya ayi Ayi sheki

Lisanga ya biyemi ya ayi

Liyemi ya ayi Ayi ya Vekan
Ayi ya Vekan

Copyright © 2015–2017 Buku ya ayi ya ndengé na ndengé Ba combo ya ayi ya ndengé na ndengé
Follow us on Facebook
Liste de diffusion
Dernière mise à jour : 04. Sanza ya ibalé 2017