Buku ya ayi ya ndengé na ndengé > Ayi ya lokolo ya peté > Ayi ya Slavonie

Ayi ya Slavonie

Liyemi ya ayi Ayi ya Slavonie (Slavonski ozimi)

Ayi ya Slavonie

Ayi ya Slavonie

Nkombo ya bokoko Slavonski ozimi

Miso ya ayi ya motu moko 7

kilo
Kilo ya motu 50-60 g
Kilo ya liso 8-14 g
Kilo ya liso moko ya ayi - g
Kilo ya motu zomi - g

Mboka ya ko utela Kroasia

Lisanga ya ayi Ayi kroasi

Ayi ya ko teka (Sanza ya mwambé 2017)

Ayi ya SlavonieMboto ya ayi ya ko lonaAyi ya ko liya
1 motu2 €2 €
1 liso--
50 g ya mitu mikié--
1 motu ya liso likinda--
1 kg ya mitu11 €11 €
1 kg ya mitu mikié--

Bo somba sikoyo!

Lisanga ya biyemi ya ayi

Liyemi ya ayi Ayi ya Slavonie
Ayi ya Slavonie
Liyemi ya ayi Ayi ya Slavonie
Ayi ya Slavonie

Copyright © 2015–2017 Buku ya ayi ya ndengé na ndengé Ba combo ya ayi ya ndengé na ndengé
Follow us on Facebook
Liste de diffusion
Dernière mise à jour : 12. Sanza ya isato 2017