Buku ya ayi ya ndengé na ndengé > Ayi ya lokolo ya makasi > Ayi ya rocambole ya holanda

Ayi ya rocambole ya holanda

Liyemi ya ayi Ayi ya rocambole ya holanda (-)

Ayi ya rocambole ya holanda

Ayi ya rocambole ya holanda

Nkombo ya bokoko -

Miso ya ayi ya motu moko 9

kilo
Kilo ya motu 55 g
Kilo ya liso 7 g
Kilo ya liso moko ya ayi - g
Kilo ya motu zomi - g

Mboka ya ko utela Pays-Bas

Lisanga ya ayi Ayi ya lokolo ya makasi

Ayi ya ko teka (Sanza ya mwambé 2017)

Ayi ya rocambole ya holandaMboto ya ayi ya ko lonaAyi ya ko liya
1 motu2 €2 €
1 liso--
50 g ya mitu mikié1 €-
1 motu ya liso likinda--
1 kg ya mitu11 €11 €
1 kg ya mitu mikié4 €-

Bo somba sikoyo!

Lisanga ya biyemi ya ayi

Liyemi ya ayi Ayi ya rocambole ya holanda
Ayi ya rocambole ya holanda
Liyemi ya ayi Ayi ya rocambole ya holanda
Ayi ya rocambole ya holanda
Liyemi ya ayi Ayi ya rocambole ya holanda
Ayi ya rocambole ya holanda

Copyright © 2015–2017 Buku ya ayi ya ndengé na ndengé Ba combo ya ayi ya ndengé na ndengé
Follow us on Facebook
Liste de diffusion
Dernière mise à jour : 10. Sanza ya nsambo 2017