Buku ya ayi ya ndengé na ndengé > Ayi ya lokolo ya peté > Ayi ya Opuzen

Ayi ya Opuzen

Liyemi ya ayi Ayi ya Opuzen (Opuzenski)

Ayi ya Opuzen

Ayi ya Opuzen

Nkombo ya bokoko Opuzenski

Miso ya ayi ya motu moko 15-23

kilo
Kilo ya motu 52-62 g
Kilo ya liso 8-9 g
Kilo ya liso moko ya ayi - g
Kilo ya motu zomi - g

Mboka ya ko utela Kroasia

Lisanga ya ayi Ayi kroasi

Lisanga ya biyemi ya ayi

Liyemi ya ayi Ayi ya Opuzen
Ayi ya Opuzen
Liyemi ya ayi Ayi ya Opuzen
Ayi ya Opuzen

Copyright © 2015–2017 Buku ya ayi ya ndengé na ndengé Ba combo ya ayi ya ndengé na ndengé
Follow us on Facebook
Liste de diffusion
Dernière mise à jour : 08. Sanza ya mwambé 2017