Buku ya ayi ya ndengé na ndengé > Ayi ya lokolo ya peté > Ayi ya Opuzen

Ayi ya Opuzen

Liyemi ya ayi Ayi ya Opuzen (Opuzenski)

Ayi ya Opuzen

Ayi ya Opuzen

Nkombo ya bokoko Opuzenski

Miso ya ayi ya motu moko 15-23

kilo
Kilo ya motu 52-62 g
Kilo ya liso 8-9 g
Kilo ya liso moko ya ayi - g
Kilo ya motu zomi - g

Mboka ya ko utela Kroasia

Lisanga ya ayi Ayi kroasi

Ayi ya ko teka

Ayi ya OpuzenMboto ya ayi ya ko lonaAyi ya ko liya
1 motu2 €2 €
1 liso--
50 g ya mitu mikié--
1 motu ya liso likinda--
1 kg ya mitu11 €11 €
1 kg ya mitu mikié--

Bo somba sikoyo!

Lisanga ya biyemi ya ayi

Liyemi ya ayi Ayi ya Opuzen
Ayi ya Opuzen
Liyemi ya ayi Ayi ya Opuzen
Ayi ya Opuzen

Copyright © 2015–2017 Buku ya ayi ya ndengé na ndengé Ba combo ya ayi ya ndengé na ndengé
Follow us on Facebook
Liste de diffusion
Dernière mise à jour : 23. Sanza ya nsambo 2017