Buku ya ayi ya ndengé na ndengé > Ayi ya lokolo ya peté > Ayi ya motané ya Nubia

Ayi ya motané ya Nubia

Liyemi ya ayi Ayi ya motané ya Nubia (Rosso di Nubia)

Ayi ya motané ya Nubia

Ayi ya motané ya Nubia

Nkombo ya bokoko Rosso di Nubia

Miso ya ayi ya motu moko

kilo
Kilo ya motu - g
Kilo ya liso - g
Kilo ya liso moko ya ayi - g
Kilo ya motu zomi 0,2-1,75 g

Mboka ya ko utela Itálya 

Lisanga ya ayi Ayi italyani

Ayi ya ko teka (Sanza ya mwambé 2017)

Ayi ya motané ya NubiaMboto ya ayi ya ko lonaAyi ya ko liya
1 motu2 €2 €
1 liso--
50 g ya mitu mikié1 €-
1 motu ya liso likinda--
1 kg ya mitu11 €11 €
1 kg ya mitu mikié4 €-

Bo somba sikoyo!

Lisanga ya biyemi ya ayi

Liyemi ya ayi Ayi ya motané ya Nubia
Ayi ya motané ya Nubia
Liyemi ya ayi Ayi ya motané ya Nubia
Ayi ya motané ya Nubia

Copyright © 2015–2017 Buku ya ayi ya ndengé na ndengé Ba combo ya ayi ya ndengé na ndengé
Follow us on Facebook
Liste de diffusion
Dernière mise à jour : 12. Sanza ya isato 2017