Buku ya ayi ya ndengé na ndengé > Ayi ya lokolo ya peté > Ayi ya Malkenes

Ayi ya Malkenes

Liyemi ya ayi Ayi ya Malkenes ()

Ayi ya Malkenes

Ayi ya Malkenes

Nkombo ya bokoko

Miso ya ayi ya motu moko

kilo
Kilo ya motu g
Kilo ya liso g
Kilo ya liso moko ya ayi g
Kilo ya motu zomi g

Mboka ya ko utela

Lisanga ya ayi

Lisanga ya biyemi ya ayi

Liyemi ya ayi Ayi ya Malkenes
Ayi ya Malkenes
Liyemi ya ayi Ayi ya Malkenes
Ayi ya Malkenes
Liyemi ya ayi Ayi ya Malkenes
Ayi ya Malkenes
Liyemi ya ayi Ayi ya Malkenes
Ayi ya Malkenes

Copyright © 2015–2017 Buku ya ayi ya ndengé na ndengé Ba combo ya ayi ya ndengé na ndengé
Follow us on Facebook
Liste de diffusion
Dernière mise à jour : 04. Sanza ya ibalé 2017