Buku ya ayi ya ndengé na ndengé > Ayi ya lokolo ya makasi > Ayi ya Havran

Ayi ya Havran

Liyemi ya ayi Ayi ya Havran (Havran)

Ayi ya Havran

Ayi ya Havran

Nkombo ya bokoko Havran

Miso ya ayi ya motu moko 6

kilo
Kilo ya motu 75-80 g
Kilo ya liso 9-13 g
Kilo ya liso moko ya ayi - g
Kilo ya motu zomi 0,15-2,6, 0,45 g

Mboka ya ko utela Shekia

Lisanga ya ayi Ayi sheki

Lisanga ya biyemi ya ayi

Liyemi ya ayi Ayi ya Havran
Ayi ya Havran
Liyemi ya ayi Ayi ya Havran
Ayi ya Havran
Liyemi ya ayi Ayi ya Havran
Ayi ya Havran
Liyemi ya ayi Ayi ya Havran
Ayi ya Havran
Liyemi ya ayi Ayi ya Havran
Ayi ya Havran

Copyright © 2015–2017 Buku ya ayi ya ndengé na ndengé Ba combo ya ayi ya ndengé na ndengé
Follow us on Facebook
Liste de diffusion
Dernière mise à jour : 04. Sanza ya ibalé 2017