Buku ya ayi ya ndengé na ndengé > Ayi ya lokolo ya makasi > Ayi ya Dukát

Ayi ya Dukát

Liyemi ya ayi Ayi ya Dukát (Dukát)

Ayi ya Dukát

Ayi ya Dukát

Nkombo ya bokoko Dukát

Miso ya ayi ya motu moko 6-7

kilo
Kilo ya motu 70-98 g
Kilo ya liso 7 g
Kilo ya liso moko ya ayi - g
Kilo ya motu zomi - g

Mboka ya ko utela Shekia

Lisanga ya ayi Ayi sheki

Ayi ya ko teka

Ayi ya DukátMboto ya ayi ya ko lonaAyi ya ko liya
1 motu2 €2 €
1 liso--
50 g ya mitu mikié1 €-
1 motu ya liso likinda--
1 kg ya mitu11 €11 €
1 kg ya mitu mikié4 €-

Bo somba sikoyo!

Lisanga ya biyemi ya ayi

Liyemi ya ayi Ayi ya Dukát
Ayi ya Dukát
Liyemi ya ayi Ayi ya Dukát
Ayi ya Dukát

Copyright © 2015–2017 Buku ya ayi ya ndengé na ndengé Ba combo ya ayi ya ndengé na ndengé
Follow us on Facebook
Liste de diffusion
Dernière mise à jour : 23. Sanza ya nsambo 2017